CURS 2019 - 2020

VOLS INICIAR-TE EN EL TEATRE? SI VOLS DISFRUTAR DE LA INTERPRETACIÓ, COMENÇA ACÍ!

Comencen els cursos d'interpretació de l'Escola Municipal de Teatre de Castelló.

+Info

PREINSCRIPCIÓ:

LES SOL·LICITUDS REBUDES ABANS DEL 15 D’OCTUBRE NO TINDRAN VALIDESA

Del 15 al 31 d’ctubre, ambdós dies inclosos, es podrà sol·licitar les places restants per a participar com alumne/a en algun dels 5 cursos que oferix l’Escola Municipal de Teatre de Castelló per al període de 2019/2020. La duració dels cursos és de 7 mesos de clases.  

Les classes donaran començament el 12 de novembre de 2019.

 

Sol·licitud:

  • Les persones interessades a participar en algun dels 5 cursos, podran sol·licitar-lo:
    • Presencialment: en el Negociat de Cultura de l’Ajuntament de Castelló (3r pis de l’edifici Menador s/n, plaça Hort Corders de Castelló de la Plana), en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores). A cada sol·licitant se li assignarà un número, correlatiu per orde d’arribada, acompanyat d’una matriu amb les seues dades de contacte (nom i cognoms, número de DNI o NIE, propi o del/la tutor/a, edat, telèfon i correu electrònic de contacte) i el curs sol·licitat entre els 5 que s’oferixen. Quedarà en el Negociat de Cultura còpia del número i la matriu corresponent.
    • Telemàticament: es podrà sol·licitar l’assignació de números per mitjà d’un correu electrònic a la direcció escuela.teatro@castello.es. En dit correu s’haurà de fer constar: nom i cognoms del/la sol·licitant, DNI o NIE propi i/o del/la tutor/a, edat, telèfon i correu electrònic de contacte i el curs a què s’aspira d’entre els 5 que s’oferixen. El Negociat de Cultura emetrà un correu electrònic en resposta a dit correu de sol·licitud en què s’adjuntarà còpia de la matriu vàlida per al procés de selecció. En cas de no rebre resposta al correu electrònic de la sol·licitud en el termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’emissió d’aquestx, s’haurà de contactar amb el Negociat de Cultura de l’Ajuntament de Castelló (3r pis de l’edifici Menador s/n, plaça Hort Corders de Castelló de la Plana) presencialment o per telèfon (964 239 101), per a fer constar la incidència. 

A cada sol·licitant se li assignarà un nombre correlatiu per ordre d’arribada i, abans de l’inici de les classes, es realitzarà un sorteig públic, presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament i que comptarà amb la presència fedatària pública del secretari general de l’Administració Municipal. Només s’extraurà un nombre, que identificarà el primer sol·licitant acceptat. Per ordre numèric correlatiu al primer escollit s’aniran assignant les places restants segons el curs sol·licitat en cada nombre assignat, fins que s’esgoten o fins que queden cobertes les places de tots i cadascú dels cursos. En aquest últim cas, els nombres que no hagen estat seleccionats passaran a formar una llista d’espera d’ordre ascendent.

Informació dels cursos:

Teniu disponible tots els cursos i horaris en la nostra pàgina web, en l’apartat de cursos.

http://emtc.es/vlc/#cursos

 

Preus públics:

En cas de ser seleccionats/as, s’establixen els següents preus públics per curs per a l’Escola Municipal de Teatre de Castelló:

  • Cursos d’introducció a l’art dramàtic per a públic infantil de primer i segon nivell: 50,00 euros + IVA.
  • Curs d’introducció a l’art dramàtic per a públic juvenil: 70,00 euros + IVA. 
  • Cursos d’interpretació dramàtica per a jóvens i adults de primer i segon nivell: 70,00 euros + IVA.

CONTACTO

El horario de atención al alumnado será de lunes a viernes

Horario de 10h a 14h y 17h a 20h

Móvil: 605 05 12 12

E-mail:  escuela.teatro@castello.es

Web: www.emtc.es

NOTICIAS

Noticia
12 febrero, 2019

COMENÇAMENT DEL CURS 2019

El passat 11 de febrer va començar el curs 2019 de l'EMTC-Escuela Municipal Teatre Castelló dirigida per Víctor Antolí. Les classes són impartides en les instal·lacions de l'Edifici Menador situat…